Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

O nás

 

 

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

Tématické umelecko - zábavné programy umelcov PRIWIDYA PROJECT a ich hostí

Multižánrové umelecké programy umelcov 

PRIWIDYA PROJECT a ich hostí

Výtvarno - kreatívne kurzy pre dospelých aj pre deti

Tvorivé dielne, workshopy pre dospelých aj pre deti

Festivaly, koncerty, výstavy

Arteterapia

Hĺbková bunková muzikoterapia

Naše projekty:

PRIWIDYA Fest - tradičný, umelecko - multižánrový festival umelcov z prievidzského regiónu a ich hostí

PRIWIDYA Club - prievidzký umelecký klub

SYMFONY PRIWIDYA - prievidzské spevácke zoskupenie Gabriela a Juraj Mikulášoví & hostia

VO SVETLE SPOMIENOK - tradičný benefičný koncert venovaný pamiatke zosnulých a na počesť našej kolegyne Veroniky Mandelíkovej, ktorá nás opustila 24.1.2017

JARNÉ FANTÁZIE, LETNÉ TVORIVOSTI, MAGICKÁ JESEŇ, ŠTEDRÝ DECEMBER, ČAROVNÁ ZIMA - séria výtvarno - kreatívnych dní, uskutočňovaná každoročne

MUZIKOTERAPIA - Hĺbková bunková muzikoterapia s Gabrielou Mikulášovou a Muzikomeditácia s Henrichom Pilchom

Ostatné:

http://www.umenie-zabava-relax.eu/pozyvame/

+421 918 889 320, umenie.zabava@gmail.com

 

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. 
Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com
TOPlist